تنظیمات قالب

ترجمه عبارات keep private ، love life ، income و next move در زبان انگلیسی

یادگیری لغات زبان انگلیسی با استفاده از نقل قول های زیبای انگلیسی

متن انگلیسی

Three things to keep private:

Your love life.

Your income.

Your next move.


منبع خبر : نگارشی

create گروه آموزشی HB