تنظیمات قالب

ویژه

جمله زیبای انگلیسی درباره قدردانی از اطرافیان | معنای عبارت Pay attention to

متن انگلیسی

Pay attention to who you're with when you feel your best.


منبع خبر : نگارشی