تنظیمات قالب

متن زیبای انگلیسی درباره خودباوری | معنی کلمات mentally و spiritually و financially

یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی با استفاده از جملات زیبای انگیزشی به زبان انگلیسی

متن انگلیسی

Six months from now, you can be in a completely different space, mentally, spiritually and financially.

Keep working and believing in yourself.


منبع خبر : نگارشی

create گروه آموزشی HB