تنظیمات قالب

جمله زیبای انگلیسی درباره موسیقی

کاربرد کلمات clear و heal و lift در عبارات انگلیسی

یادگیری لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی با استفاده از جملات زیبای انگلیسی

متن انگلیسی


Dear music,


thanks for always clearing my head,


healing my heart,


and lifting my spirit.منبع خبر : نگارشی