تنظیمات قالب

متن زیبای انگلیسی درباره پیروزی در سکوت

معنی کلمات silence ، lose و win در زبان انگلیسی

متن انگلیسی

Win in silence.

Let them think you're losing.


منبع خبر : نگارشی