تنظیمات قالب

نقل قول زیبای انگلیسی درباره خدا | معنای کلمه soul در زبان انگلیسی

یادگیری لغات زبان انگلیسی با استفاده از متن های زیبای انگلیسی

متن انگلیسی

Sometimes God breaks your heart to save your soul.


منبع خبر : نگارشی