تنظیمات قالب

ویژه
حل مشکل کندی گوشی پس از بروز رسانی
بعد از بروزرسانی گوشی به اندرویید نسخه بالاتر بهتر است موبایل خود را به تنظیمات کارخانه برگردانید تا از برخی خطاهای جزئی و هنگی تلفن تان جلوگیری کنید.